Poslednje osvežavanje baze podataka: 27.07.2021 05:35


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ПОРЕЧЈЕ-ПРОМ
Mesto: Вучје
Datum objave oglasa: 11.06.2021
Datum prodaje: 14.07.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу решења Привредног суда у Лесковцу Ст.бр. 2/2018 од 13.02.2018. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136, Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као управник стечајниог дужника: ''ПОРЕЧЈЕ ПРОМ'' ДОО – У СТЕЧАЈУ, Вучје, Косте Стаменковића б.б. ОГЛАШАВА Прву продају непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Венцислав Ценић
Kontakt telefon: 063/8052858
Kontakt e-mail: vencislav.cenic@gmail.com
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014