Poslednje osvežavanje baze podataka: 05.03.2021 12:46


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ШАМОТ ФАБРИКА
Mesto: Аранђеловац
Datum objave oglasa: 22.01.2021
Datum prodaje: 24.02.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст. бр. 35/2015 од 03.08.2015. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136 Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011- др.закон, 71/2012-одлука УС, и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник Републике Србије» број 89/2015), а на основу сагласности Одобора поверилаца о продаји стечајног дужника као правног лица од 24.09.2020. године и 25.11.2020. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ШАМОТ ФАБРИКА ДОО у стечају Аранђеловац, ул. Илије Гарашанина бб ОГЛАШАВА Прву продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Снежана Димитријевић
Kontakt telefon: 062/236-144
Kontakt e-mail: snedimi@mts.rs
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014