Poslednje osvežavanje baze podataka: 05.03.2021 01:02


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ТРГОВИНА ВУЧЈЕ
Mesto: Вучје
Datum objave oglasa: 22.01.2021
Datum prodaje: 24.02.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 1.070.105,41
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Ст. бр. 2/2012 од 13.11.2012. године, Решење о банкротству и уновчењу имовине 13.11.2012. године, а у складу са чланoвима 131. 132. 133. 135. и 136. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - др. закон), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника, стечајног дужника: Друштвено предузеће ТРГОВИНА у стечају ул. Косте Стаменковића бр. 10 ОГЛАШАВА прву продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Роберт Митровић
Kontakt telefon: 065/546-08-98 или 016/214-088
Kontakt e-mail: belmedikcentar@me.com
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014