Poslednje osvežavanje baze podataka: 16.08.2022 10:41
Wednesday,29.04.15 REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG DANA 22.10.2016. GODINE

Obrazovana nova Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita

VD Direktora Agencije, nakon isteka mandata Ispitne komisije obrazovane 2013. godine, a po dobijenoj saglasnosti Ministra privrede broj 119-01-00245/2015-02 od 1. aprila 2015. godine, dana 23.04.2015. godine, doneo je rešenje o obrazovanju nove ispitne komisije.

Za članove Komisije imenuju se:

  1. Danijela Vazura, dipl. pravnik;
  2. Gordana Ajnšpiler – Popović, dipl. pravnik;
  3. Mira Prokopijević, dipl. ekonomista;
  4. Jovan Jovanović, dipl. pravnik;
  5. Andrijana Živanović, dipl. ekonomista.

 

REŠENJE O OBRAZOVANJU ISPITNE KOMISIJE

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014