Poslednje osvežavanje baze podataka: 16.08.2022 11:02


Članovi disciplinskog veća 2019

Na osnovu člana 3. Pravilnika o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća  zavedenog pod brojem I-01-129/2010-7 dana 26. februara 2010. godine (I broj: 01-1728/2011-04 od 23. septembra 2011. godine, I broj: 01-1991/2011 od 6. oktobra 2011. godine, I broj: 01-765/2013-02 od 13. septembra 2013. godine, I broj: 01-1031/2013 od 3. decembra 2013. godine, I broj: 01-54/2015-03 od 16. januara 2015. godine) Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika je dana 26. februara 2019. godine doneo Rešenje o imenovanju Disciplinskog veća Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, na period od 1.3.2019. godine do 28.2.2020. godine, u sledećem sastavu:

  1. Član disciplinskog veća, Aleksandar Samuilović, diplomirani pravnik, Ministarstvo privrede, vrši dužnost predsednika disciplinskog veća;
  2. Član disciplinskog veća, Lucija Dujović, diplomirani pravnik, Ministarstvo privrede, u odsutnosti Aleksandra Samuilovića,  vrši dužnost predsednika disciplinskog veća;
  3. Član disciplinskog veća, Miloš Bojović, mr ekonomskih nauka, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika;
  4. Član disciplinskog veća, Tijana Petrović, diplomirani pravnik, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika;
  5. Član disciplinskog veća, Dragana Todorović, diplomirani pravnik, licencirani stečajni upravnik.

U slučaju sprečenosti bilo kojeg od članova disciplinskog veća Aleksandra Samuilovića ili Lucije Dujović iz Ministarstva privrede,  imenuje se njihov  zamenik:

  1. Zamenik člana disciplinskog veća, Aleksandra Živković Jakšić, diplomirani pravnik, Ministarstvo privrede;
  2. Zamenik člana disciplinskog veća, Branislava Stojanović, diplomirani pravnik, Ministarstvo privrede;

U slučaju sprečenosti bilo kojeg od članova disciplinskog veća  Miloša Bojovića ili Tijane Petrović iz Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, imenuju se njihovi zamenici:

  1. Zamenik člana disciplinskog veća, Milan Stanojević, diplomirani pravnik, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika;
  2. Zamenik člana disciplinskog veća, Ana Andrović, diplomirani pravnik, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

U slučaju sprečenosti člana disciplinskog veća Dragane Todorović, licenciranog stečajnog upravnika, imenuje se njegov zamenik:

Zamenik člana disciplinskog veća, Snežana Dimitrijević, diplomirani ing. agronomije, licencirani stečajni upravnik.

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014