Poslednje osvežavanje baze podataka: 24.03.2023 01:55


Zakoni

pdf Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika (”Sl. glasnik RS” br. 84/04, 104/2009 i 89/2015)

Microsoft-Word-2013-icon Zakon o izmеnama i dopunama Zakona o stečaju (”Sl. glasnik RS” br. 95/18)

Microsoft-Word-2013-icon Zakon o izmеnama i dopunama Zakona o stečaju (”Sl. glasnik RS” br. 44/18)

pdf Zakon o izmеnama i dopunama Zakona o stečaju (”Sl. glasnik RS” br. 113/17)

pdf Zakon o izmеnama i dopunama Zakona o stečaju (”Sl. glasnik RS” br. 83/14)

pdf Zakon o stečaju (”Sl. glasnik RS” br. 104/09, 99/11 – dr. zakon i 71/12 – odluka US)

pdf Zakon o stečajnom postupku (”Sl. glasnik RS” br. 84/04)

pdf Zakon o javnim Agencijama (”Sl. glasnik RS” br. 18/05, 81/05 – ispr. i 47/18)

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014