.


Javne nabavke za 2014. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, br. 124/12) Agencija za licenciranje stečajnih upravnika objavljuje podatke i dokumenta postupaka javnih nabavki koje sprovodi.

Microsoft-Word-2013-icon  Plan javnih nabavki za 2014. godinu

Microsoft-Word-2013-icon  Izveštaj o izvršenju plana javnih nabavki za 2014. godinu

 

Р.
бр.
Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje za
ponuda
1.Javna nabavka (otvoreni postupak) usluga – održavanje softvera ERS i RBMS

JN OP 2/2014
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.06.2014.
do12 h

Javne nabavke male vrednosti

R.
br.
Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje
ponuda
1.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – potrošni kancelarijski materijal
JND MV 1/2014
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugvoru
07.05.2014.
do10 h
2.Javna nabavka male vrednosti – usluga redovnog mesečnog održavanja higijene poslovnog prostora Agencije
JN MV 2/2014
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.05.2014.
do 10 h
3.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – gorivo evro dizel za motorna vozila za potrebe Agencije

JND MV 4/2014
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.05.2014.
do 10 h
4.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – računari u računarska oprema za potrebe Agencije
JND MV 5/2014
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.08.2014.
do 12 h
5.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – aplikativni softveri za potrebe Agencije
JND MV 6/2014
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.08.2014.
do 12 h
6.Javna nabavka male vrednosti – usluge zaštite imovine i fizičko-tehničkog obezbeđenja za potrebe Agencije
JND MV 8/2014
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.08.2014.
do 12 h
7.Javna nabavka male vrednosti – usluge štampanja materijala za potrebe Agencije JNU MV 7/2014Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.09.2014.
do 12 h

 


 Javne nabavke u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

R.
br.
Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
1.Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje računarskog softvera ALSU

JN P 1/2014
Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda – zakup nepokretnosti – poslovni prostor ALSU

JN P 2/2014
Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za JN usluge održavanja knjigovodstvenog programa ALSU

JN P 3/2014
Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


 


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik