Poslednje osvežavanje baze podataka: 05.06.2023 08:09


Opšti akti

pdf Pravilnik o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 25.04.2016. godine
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 27.06.2016. godine

 

pdf Pravilnik o postupanju lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika

 

pdf Pravilnik o osnovu, kriterijumima i merilima za priznavanje prava na naknadu za rad licima koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o osnovu, kriterijumima i merilima za priznavanje prava na naknadu za rad licima koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 01.02.2016. godine

 

pdf Pravilnik o utvrđivanju maksimalnog broja stečajnih predmeta u kojima jedno lice može biti angažovano kao poverenik

 

pdf Pravilnik o kriterijumima i postupku za izbor poslovnih banaka kod kojih se oročavaju novčana sredstva stečajnih dužnika

 

pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 23.09.2011. godine
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 06.10.2011. godine
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 13.09.2013. godine
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 03.12.2013. godine
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 16.12.2015. godine

 

pdf Plan primene preventivnih mera za sprečavanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 – 24.07.2020. godine
pdf Uputstvo za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavqačima, distributerima i spoljnim saradnicima – 17.09.2020. godine

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014