.
Tuesday,24.08.21 test

Stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika – 30. oktobar 2021. godine

Na osnovu člana 3. stav 2. tačka 1) Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS” br. 84/04, 104/09 i 89/15) i člana 10. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS” br. 47/10), a u skladu sa Odlukom direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika od 19.08.2021. godine, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika obaveštava sve zainteresovane:

STRUČNI ISPIT ZA DOBIJANјE LICENCE

ZA OBAVLjANјE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA

 biće održan u Beogradu, dana 30.10.2021. godine (subota)

Pozivaju se zainteresovani kandidati da Agenciji podnesu prijave za polaganje ispita.

  1. dokaz o uplati naknade za polaganje ispita (1.000,00 dinara na ime cene za obradu prijave za polaganje ispita i 15.000,00 dinara na ime cene za polaganje ispita),
  2. kopiju lične karte.

Neblagovremeno prispele prijave biće odbačene.

NAPOMENA:

Kako je Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika predviđeno da je sastavni deo ispita i oblast korišćenja sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) i da će se u skladu sa tim, nakon položenog usmenog dela ispita, održati i četvorodnevna obuka za korišćenje ovog sistema, obaveštavaju se kandidati da je neophodno da poznaju rad na računaru, kao preduslov za pohađanje ove obuke i korišćenje sistema ERS.

Detalјne informacije u vezi sa programom i načinom polaganja stručnog ispita mogu se dobiti i na email: veljko.radulovic


Developed by Belit d.o.o 2014