.
Friday,19.08.16 test

Stručni ispit za dobijanje licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika – 22. oktobar 2016. godine

Pozivaju se zainteresovani kandidati da Agenciji podnesu prijave za polaganje ispita.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika, obrazac prijave za ispit, kao i pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita mogu se naći na sajtu Agencije: www.alsu.gov.rs u delu: stečajni upravnik/stručni ispit i u delu: dokumenta

Kandidati su dužni da uz popunjen obrazac prijave, Agenciji dostave sledeće:

Prijave se podnose Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, sa naznakom: „za polaganje stručnog ispita “, Beograd  Terazije 23, VI sprat.

Rok za podnošenje prijava je 7.10.2016. godine.

Neblagovremeno prispele prijave, neće se razmatrati.

Kandidat ima pravo da povuče prijavu, najkasnije 7 dana pre dana održavanja ispita, u kom slučaju nema pravo na vraćanje uplaćenih troškova za polaganje ispita.

NAPOMENA:

Kako je Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika predviđeno da je sastavni deo ispita i oblast korišćenja sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) i da će se u skladu sa tim, nakon položenog usmenog dela ispita, održati i četvorodnevna obuka za korišćenje ovog sistema, obaveštavaju se kandidati da je neophodno da poznaju rad na računaru, kao preduslov za pohađanje ove obuke i korišćenje sistema.

Detalјne informacije u vezi programa i načina polaganja stručnog ispita, mogu se dobiti i na email: brankica.nakic

Microsoft-Word-2013-icon OGLAS

Microsoft-Word-2013-icon OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA

Microsoft-Word-2013-icon Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita

pdf Pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik