.
Tuesday,21.05.19

Pismeni deo ispita za stečajne upravnike – 25.05.2019. godine

Obaveštavamo kandidate koji su podneli uredne prijave za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavlјanje poslova stečajnog  upravnika u majskom ispitnom roku 2019. godine, da će pismeni deo ispita biti održan 25.05.2019. godine (subota) sa početkom u 11.00 časova. Ispit traje tri sata ili 180 minuta.

Ispit će biti održan u Beogradu, Terazije 23,  II sprat, Velika sala.

Mole se kandidati da na ispit dođu najkasnije do 10.40 časova, da sa sobom ponesu ličnu kartu i hemijsku olovku.

U skladu sa članom 7. Pravilnika o načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika kandidat ima pravo da povuče prijavu, najkasnije 7 dana pre dana održavanja ispita, u kom slučaju nema pravo na vraćanje uplaćenih troškova za polaganje ispita.

Ukoliko kandidat ne dođe na ispit a prijavu nije povukao, smatra se da nije položio ispit.

U navedenom slučaju, kao i u slučaju da kandidat nije mogao da prisustvuje ispitu iz naročito opravdanih razloga (bolest, smrtni slučaj i sl.), uplaćeni troškovi za polaganje ispita  vraćaju se kandidatu.

U skladu sa članom 14. Pravilnika o načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika na zahtev kandidata, predsednik  Komisije može odložiti polaganje pismenog ili usmenog dela stručnog ispita ili obuke za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje za naredni ispitni rok, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit.

Naknada za odlaganje polaganja dela stručnog ispita iznosi 7.000 dinara prema Tarifi o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ broj 46/13 i 25/2018).

Usmeni deo ispita biće održan do kraja maja meseca 2019. godine, o čemu će kandidati koji polože pismeni deo ispita, biti blagovremeno obavešteni.


Developed by Belit d.o.o 2014