.
Thursday,14.11.19 IMG-9120_4801862

Održan seminar „Troškovi i trajanje stečajnog postupka i načelo ekonomičnosti“ Niš, 08. novembar 2019. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke i Privredne komore Srbije, dana 08. novembra, 2019. godine u Nišu, u prostorijama Regionalne privredne komore, ulica Dobrička 2, sa početkom u 10 časova održan je seminar pod nazivom, „Troškovi i trajanje stečajnog postupka i načelo ekonomičnosti “.

Okuplјenim stečajnim upravnicima i sudijama se u uvodnoj reči obratila Jelena Todić, direktorka Centra za nadzor i razvoj profesije Agencije za licenciranje stečajnih upravnika koja se zahvalila predavačima na ukazanom poverenju, učesnicima na interesovanju i pozvala sve prisutne da još jednom uzmu učešće i na IX stručnom skupu ALSU koji se od 25-28.11.2019. godine održava na Staroj Planini.
Predavači na seminaru bili su zamenica predsednika Privrednog apelacionog suda Tatjana Đurica, i sudija Privrednog suda u Nišu Ninoslav Volarević.

Predavači su sa učesnicima seminara diskutovali o vrstama troškova stečajnog postupka i obavezama stečajne mase, posebno o naknadi troškova stečajnih upravnika, o načelu ekonomičnosti, a poseban akcenat je stavlјen na predloge za izmenu Pravilnika o osnovama i merilima za utvrđivanje nagrade za rad i naknade troškova stečajnih upravnika. Učesnici su bili vrlo zainteresovani za temu seminara tako da je diskusija rezultirala konkretnim pitanjima koje je sudija Đurica zabeležila kako bi se o tome dalјe prodiskutovalo kako na stručnom skupu ALSU, tako i sa sudijama Privrednog apelacionog suda.

Seminaru je prisustvovalo ukupno 24 učesnika, 21 stečajni upravnik i 3 sudije. Analizom evaluacionih obrazaca utvrđeno je da su prisutni ovaj seminar ocenili prosečnom ocenom 4,63.

Zahvalјujemo svima koji su pomogli i podržali seminar, kao i svim učesnicima na pokazanom interesovanju i izdvojenom vremenu.


 

Materijal:

Nagrada za rad i naknada troškova stečajnih upravnika   Microsoft-PowerPoint-2013-iconDeveloped by Belit d.o.o 2014