.
Tuesday,17.03.20

Novi isptni rok za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika – 16. maj 2020. godine

Novi isptni rok za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika biće održan u Beogradu 16.05.2020. godine.

Pozivaju se zainteresovani kandidati da Agenciji podnesu prijave za polaganje ispita.

Kandidati su dužni da, uz popunjen obrazac prijave, Agenciji dostave sledeće:

  1. dokaz o uplati naknade za polaganje ispita (1.000,00 dinara na ime cene za obradu prijave za polaganje ispita i 15.000,00 dinara na ime cene za polaganje ispita),
  2. kopiju lične karte.

Broj žiro računa Agencije za licenciranje stečajnih upravnika: 840-1069668-78

Prijave se podnose Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, na adresu: Beograd, Terazije 23, VI sprat, sa naznakom: Za polaganje stručnog ispita “.

Rok za podnošenje prijava je 30.04.2020. godine.

Neblagovremeno prispele prijave, neće se razmatrati.

Kandidat ima pravo da povuče prijavu, najkasnije 7 dana pre dana održavanja ispita, u kom slučaju nema pravo na vraćanje uplaćenih troškova za polaganje ispita.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika, obrazac prijave za ispit, kao i pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita mogu se naći na sajtu Agencije: www.alsu.rs u delu: stečajni upravnik/stručni ispit i u delu: dokumenta/pravni izvori relevantni za stečaj

NAPOMENA:

Kako je Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika predviđeno da je sastavni deo ispita i oblast korišćenja sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) i da će se u skladu sa tim, nakon položenog usmenog dela ispita, održati i četvorodnevna obuka za korišćenje ovog sistema, obaveštavaju se kandidati da je neophodno da poznaju rad na računaru, kao preduslov za pohađanje ove obuke i korišćenje sistema ERS.

Detalјne informacije u vezi sa programom i načinom polaganja stručnog ispita, mogu se dobiti i na email: brankica.nakic

Microsoft-Word-2013-icon OGLAS ZA STRUČNI ISPIT

Microsoft-Word-2013-icon OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA

Microsoft-Word-2013-icon Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita

Microsoft-Word-2013-icon Pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita

 


Developed by Belit d.o.o 2014