.
Wednesday,15.10.14 rpk valjevo

Implementacija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju – Valjevo

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Regionalnom privrednom komorom Valjevo, sa zadovoljstvom Vas poziva da učestvujete na stručnom skupu na temu

IMPLEMENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

Stručni skup biće održan u utorak, 21. oktobra 2014. godine, u prostorijama Regionalne privredne komore Valjevo, Karađorđeva 64, mala sala na prvom spratu Gradske uprave Valjeva, sa početkom u 12:00 časova.

Na skupu će biti predstavljene sledeće teme:

Nakon ovih izlaganja učesnici će imati priliku da postavljaju pitanja i ukažu na probleme i nedoumice u primeni kroz diskusiju koja će biti vođena.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je u primeni od 13. avgusta 2014. godine, predviđene su brojne novine u stečajnom postupku i materiji, poput definisanja isplatnih redova, statusa povezanih lica u stečaju, uloge i ovlašćenja odbora poverilaca, status razlučnih i založnih poverilaca, prijava potraživanja poverilaca, planova reorganizacije i UPPR-ova i dr.

Molimo Vas da učešće na skupu potvrdite Ljubi Petrović na e-mail ljuba@rpk-valjevo.co.rs ili na telefon 014/221 -721.


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik