.
понедељак,05.10.15 Bankrotstvo 1

Информативно-инструктивни семинар „Банкротство стечајног дужника и продаја имовине” – 06. новембар 2015, РПК Нови Сад

 

„ БАНКРОТСТВО СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА И ПРОДАЈА ИМОВИНЕ”

Информативно-инструктивни семинар, 06. новембар 2015. године од 9,30 до 14,00 сати у РПК Нови Сад, Народног фронта 10/I

Циљ овог семинара је да се стечајни управници упознају са специфичностима одредби Закона о стечају, о условима и поступку спровођења банкротства стечајног дужника, о начинима уновчења имовине, предностима и манама начина и поступка продаје, предвиђених законом, у сврху опредељивања целисходне стратегије продаје имовине и њеног ефикасног спровођења, сагласно основним начелима стечаја.

Спровођење стечаја банкротством и уновчење имовине стечајног дужника, постављају пред стечајне управнике не мали задатак да у строгим законским оквирима, а у тржишним условима какви постоје у Србији, најбољим умећем остваре највећу вредност за повериоце. Овај семинар даје упутства и смернице за правилну примену законских одредби и националних стандарда и отклања недоумице које поставља стечајна пракса и услови тржишта у Србији.

ПРЕДАВАЧ: ЗОРИЦА МИХАЈЛОВИЋ, лиценцирани активни стечајни управник.

Информативно – инструктивни семинар из области стечајног законодавства је намењен: стечајним управницима, њиховим асистентима и књиговођама, адвокатима и представницима Привредних судова, представницима банака и компанија и приватним извршитељима.

КОНТАКТИ: Јелена С. Станков:021/48 020 85 и 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com;
ПРИЈАВЕ: на факс: 021/466 – 226, или на е-маил: jstankov@rpkns.com.

КОТИЗАЦИЈА износи: 11.000,00 динара (+ПДВ), а за редовне чланице РПК Нови Сад, и стечајне управнике износи: 9.000,00 (+ ПДВ) уплаћује се на рачун РПК Нови Сад, код ’’Банца Интеса“ а.д, број: 160 – 932202-77, након пријема профактуре, а најкасније 3 (три) дана пре почетка семинара.

НАПОМЕНА: Семинар је усклађен са Одлуком АЛСУ, бр. I-01-174/15, од 30.01.2015. године, којом се овај семинар у организацији РПК Нови Сад признаје стечајним управницима у поступку подношења захтева за издавање или обнављање лиценце стечајног управника!

Microsoft-Word-2013-icon ПРИЈАВА

Microsoft-Word-2013-icon НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik