Last database update: 02.02.2023 10:30


Bankruptcy Cases

 
 

From: To:

Number of search results: 7,373


Opening date: 22.10.2009

Д.П. "ВУЧЈАНКА" ВУЧЈЕ

Court: Привредни суд у Лесковцу, Bankruptcy case number: Ст.32/09, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Лесковац - град, Debtors address: Индустријска б.б., Debtors city: Вучје, Debtors tax number: 100543410, Debtors registry code: 07196598, Status: Closed
Read more
Opening date: 22.10.2009

Д.П. "ПУСТА РЕКА" ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Лесковцу, Bankruptcy case number: Ст. 30/09, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Бојник, Debtors address: Зеле Вељковића б.б., Debtors city: Бојник, Debtors tax number: 100978286, Debtors registry code: 17129996, Status: Active
Read more
Opening date: 22.10.2009

"ГЛАМУР" А.Д. ЛЕСКОВАЦ

Court: Привредни суд у Лесковцу, Bankruptcy case number: Ст.39/09, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Лесковац - град, Debtors address: Косте Стаменковића 2, Debtors city: Лесковац, Debtors tax number: 100408226, Debtors registry code: 07205155, Status: Closed
Read more
Opening date: 22.10.2009

ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ "WIZARD INTERNATIONAL" Д.О.О. ШАБАЦ

Court: Привредни суд у Ваљеву, Bankruptcy case number: Ст бр. 38/09, Bankruptcy trustee: Срђан Рајковић, Debtors municipality: Шабац - град, Debtors address: Стојана Новаковића 22, Debtors city: Шабац, Debtors tax number: 100147984, Debtors registry code: 17171194, Status: Closed
Read more
Opening date: 22.10.2009

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИРОВИНА ИЗ ОТПАДАКА ПАПИР СЕРВИС СА ПО НЕГОТИН

Court: Привредни суд у Зајечару, Bankruptcy case number: 28/10, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Неготин, Debtors address: Радујевачки пут ББ, Србија, Debtors city: Неготин, Debtors tax number: 102622581 , Debtors registry code: 17470795, Status: Closed
Read more
Opening date: 21.10.2009

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ФУТУРА ПЛУС Д.О.О. БЕОГРАД

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: VI.Ст. 91/2009, Bankruptcy trustee: Будимир Мрдовић, Debtors municipality: Београд-Земун, Debtors address: Петра Кочића 10, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 103530617, Debtors registry code: 17572130, Status: Reogranized
Read more
Opening date: 21.10.2009

Д.П. "ДЕКО" ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ДЕЧИЈЕ И ОСТАЛЕ КОНФЕКЦИЈЕ БАЧКО ГРАДИШТЕ

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: Ст-22/09, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Бечеј, Debtors address: Лењинова б.б., Debtors city: Бачко Градиште, Debtors tax number: 102273722, Debtors registry code: 08069638, Status: Closed
Read more
Opening date: 20.10.2009

Акционарско друштво "БИМ" за инсталације у грађевинарству, гасне инсталације и челичне конструкције

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 20/09, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Врбас, Debtors address: Маршала Тита 60, Debtors city: Врбас, Debtors tax number: 100640786, Debtors registry code: 08130230, Status: Active
Read more
Opening date: 19.10.2009

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕРИЉЕ АД ПРОКУПЉЕ

Court: Привредни суд у Нишу, Bankruptcy case number: Ст 39/09, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Прокупље, Debtors address: Страхињића Бана 6, Debtors city: Прокупље, Debtors tax number: 100258793, Debtors registry code: 07107307, Status: Active
Read more
Opening date: 19.10.2009

ДП ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СВИХ ВРСТА МОТОРНИХ ВОЗИЛА "АУТОРЕМОНТ" У СТЕЧАЈУ, НИШ

Court: Привредни суд у Нишу, Bankruptcy case number:  VIII Ст 38/09, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Ниш-Палилула, Debtors address: Лесковачка бб, Debtors city: Ниш, Debtors tax number: 101533370, Debtors registry code: 07211937, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014