Last database update: 06.12.2022 10:35


Bankruptcy Cases

 
 

From: To:

Number of search results: 7,316


Opening date: 28.09.2009

Д.П. за прераду и промет шумских производа "ФУНГХИ ВОЋЕ"

Court: Привредни суд у Чачку, Bankruptcy case number: Ст. 21/2010, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Чачак - град, Debtors address: Миленка Никшића 29, Debtors city: Чачак, Debtors tax number: 101119908, Debtors registry code: 07679696, Status: Closed
Read more
Opening date: 28.09.2009

Д.П. "МИЛУТИН СТОЈИЋ" металопрерађивачке делатности, Јежевица

Court: Привредни суд у Чачку, Bankruptcy case number: Ст. 22/2010, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Чачак - град, Debtors address: Јежевица бб, Debtors city: Јежевица, Debtors tax number: , Debtors registry code: 07284918, Status: Closed
Read more
Opening date: 25.09.2009

Грађевинско занатско предузеће "ИНГРАП M" А.Д. Mионица

Court: Привредни суд у Ваљеву, Bankruptcy case number: Ст. 57/10, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Мионица, Debtors address: Војводе Мишића бр.7, Debtors city: Мионица, Debtors tax number: 101392444, Debtors registry code: 17023110, Status: Closed
Read more
Opening date: 25.09.2009

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ "АУТОТРАНСПОРТНО" У СТЕЧАЈУ, ПИРОТ

Court: Привредни суд у Нишу, Bankruptcy case number: X Ст.37/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Пирот, Debtors address: Николе Пашића бб, Debtors city: Пирот, Debtors tax number: 100355834, Debtors registry code: 07172281, Status: Active
Read more
Opening date: 25.09.2009

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ШПЕДИЦИЈУ ТИРКИ ШПЕД ДОО КРУШЕВАЦ

Court: Привредни суд у Краљеву, Bankruptcy case number: Ст.28/2009, Bankruptcy trustee: Хранислав Обрадовић, Debtors municipality: Крушевац - град, Debtors address: Бранка Перишића 6, Debtors city: Крушевац, Debtors tax number: 103950840, Debtors registry code: 20059389, Status: Closed
Read more
Opening date: 24.09.2009

Акционарско друштво за пројектовање и инжењеринг "ИНВЕСТ БИРО"

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 10 Ст.208/2010, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Београд-Врачар, Debtors address: Алексе Ненадовића 19, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 100289854, Debtors registry code: 07005741, Status: Active
Read more
Opening date: 23.09.2009

А.Д. ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СTOЛАРИЈЕ ЛИПА

Court: Привредни суд у Зрењанину, Bankruptcy case number: 23/2010, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Зрењанин - град, Debtors address: Београдска бб, Debtors city: Српска Црња, Debtors tax number: 101596164 , Debtors registry code: 08013497, Status: Closed
Read more
Opening date: 22.09.2009

Грађевинско друштвено предузеће "Пионир"

Court: Привредни суд у Панчеву, Bankruptcy case number: 21/2010, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Ковин, Debtors address: Соње Маринковић 6, Debtors city: Ковин, Debtors tax number: 101406100, Debtors registry code: 08012458, Status: Active
Read more
Opening date: 22.09.2009

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И СЕРВИСИРАЊЕ "ЛЕГОР СЕРВИС"

Court: Привредни суд у Лесковцу, Bankruptcy case number: IX-24/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Лесковац - град, Debtors address: Партизанска 7, Debtors city: Лесковац, Debtors tax number: 102353503, Debtors registry code: 07679882, Status: Closed
Read more
Opening date: 22.09.2009

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ И ПРОДАЈУ СВИХ ВРСТА КАПА И ОСТАЛИХ ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА "ПОЛЕТ" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Court: Привредни суд у Лесковцу, Bankruptcy case number: IX-28/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Лесковац - град, Debtors address: Боре Станковића 7б, Debtors city: Лесковац, Debtors tax number: 101909645, Debtors registry code: 07137362, Status: Closed
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014