Last database update: 16.08.2022 09:59


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 7,189


Opening date: 14.10.2009

"ПРВИ МАЈ" НОВИ САД

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: Ст.26/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Јована Суботића 21, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 101628614, Debtors registry code: 08038511, Status: Closed
Read more
Opening date: 14.10.2009

"БУДУЋНОСТ" МЛИН АД из ТИТЕЛА

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: Ст.30/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Тител, Debtors address: Главна 73, Debtors city: Тител, Debtors tax number: 1014555888, Debtors registry code: 08256101, Status: Closed
Read more
Opening date: 14.10.2009

"НОВИ САД" АД из НОВОГ САДА

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: Ст.29/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Сентандрејски пут 137, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 100276903, Debtors registry code: 08040974, Status: Closed
Read more
Opening date: 14.10.2009

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "АУТОМАТИКА" ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕТРО РАДОВА НА ИНДУСТРИЈСКИМ И ЈАВНИМ ОБЈЕКТИМА У СТЕЧАЈУ, ПЕТРОВАРАДИН

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: Ст.24/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Београдска 3, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 100398258, Debtors registry code: 08068658, Status: Other
Read more
Opening date: 14.10.2009

"ЗЕНИТ" АД из НОВОГ САДА

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: Ст.23/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Змај Јовина 6, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 101695559, Debtors registry code: 08058911, Status: Closed
Read more
Opening date: 14.10.2009

ПЛАНА ТРАНСПОРТ А.Д. ВЕЛИКА ПЛАНА

Court: Привредни суд у Пожаревцу, Bankruptcy case number: II Ст.24/2010, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Велика Плана, Debtors address: Божидара Петковића 1, Debtors city: Велика Плана, Debtors tax number: 101175645, Debtors registry code: 17433121, Status: Active
Read more
Opening date: 13.10.2009

АД "КОЗНИК" ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, Александровац

Court: Привредни суд у Краљеву, Bankruptcy case number: Ст. 18/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Александровац, Debtors address: Трг ослобођења 1, Debtors city: Александровац, Debtors tax number: 100365750, Debtors registry code: 07195923, Status: Closed
Read more
Opening date: 13.10.2009

АД "УСЛУГА" ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И ПРОИЗВОДЊУ КООПЕРАЦИЈУ И ТРАНСПОРТ

Court: Привредни суд у Краљеву, Bankruptcy case number: Ст. 12/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Александровац, Debtors address: Омладинска б.б., Debtors city: Александровац, Debtors tax number: 100363818, Debtors registry code: 07325142, Status: Closed
Read more
Opening date: 13.10.2009

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ "BALKANCOMMERCE" АД У СТЕЧАЈУ, ТРСТЕНИК

Court: Привредни суд у Краљеву, Bankruptcy case number: Ст.14/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Трстеник, Debtors address: Кнегиње Милице 81/1, Debtors city: Трстеник, Debtors tax number: 101306510, Debtors registry code: 07375034, Status: Closed
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014