Last database update: 06.12.2021 12:24


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 6,864


Opening date: 07.10.2009

ШТАMПАРИЈА 1 MAJ AKЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ БЕЧЕJ,МАРШАЛА ТИТА БР. 3

Court: Привредни суд у Зрењанину, Bankruptcy case number: 14/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Нови Бечеј, Debtors address: Маршала Тита бр.3, Debtors city: Нови Бечеј, Debtors tax number: 101430862 , Debtors registry code: 08020175, Status: Closed
Read more
Opening date: 05.10.2009

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД

Court: Привредни суд у Нишу, Bankruptcy case number: 1. Ст бр. 43/2010, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Пирот, Debtors address: Николе Пашића бб, Debtors city: Пирот, Debtors tax number: 100374087, Debtors registry code: 07131208, Status: Active
Read more
Opening date: 02.10.2009

ПОЉОПРИВРЕДНО ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОЦЕЉЕВА СА ПО КОЦЕЉЕВА, НЕМАЊИНА 97

Court: Привредни суд у Ваљеву, Bankruptcy case number: 36/09, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Коцељева, Debtors address: Немањина 97, Debtors city: Коцељева, Debtors tax number: 102221793 , Debtors registry code: 07647565, Status: Closed
Read more
Opening date: 02.10.2009

AКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК СУБОТИЦА TРГОВИНА НА MAЛО И ВЕЛИКО СУБОТИЦА

Court: Привредни суд у Суботици, Bankruptcy case number: СТ. 57/2010 , Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Суботица - град, Debtors address: Матије Гупца бр.62, Debtors city: Суботица, Debtors tax number: 100556176 , Debtors registry code: 08067350, Status: Closed
Read more
Opening date: 01.10.2009

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНДУСТРИЈА НАМЕШТАЈА ПОБЕДА

Court: Привредни суд у Панчеву, Bankruptcy case number: 10/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Бела Црква, Debtors address: Београдска 25, Debtors city: Бела Црква, Debtors tax number: 100867434, Debtors registry code: 08043248, Status: Closed
Read more
Opening date: 29.09.2009

AКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗA ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА ФРУШКА ГОРА AД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: Ст. 31/2010 веза 15/2009, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Сремска Митровица - град, Debtors address: Краља Петра Првог бр.5, Debtors city: Сремска Митровица, Debtors tax number: 100516345, Debtors registry code: 08015970, Status: Closed
Read more
Opening date: 29.09.2009

"Војводинапродукт" АД из Инђије

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: Ст.16/2009, Bankruptcy trustee: Живан Лукач, Debtors municipality: Инђија, Debtors address: Краља Петра I б.б., Debtors city: Инђија, Debtors tax number: 100700675, Debtors registry code: 08003777, Status: Closed
Read more
Opening date: 29.09.2009

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ПН-АГРОЕКОНОМИК Д.О.О. БЕОГРАД

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 8. Ст. 62/2014, Bankruptcy trustee: Весна Митрић, Debtors municipality: Београд-Вождовац, Debtors address: Устаничка 64/8, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 100002485, Debtors registry code: 17269011, Status: Active
Read more
Opening date: 28.09.2009

Д.П. за прераду и промет шумских производа "ФУНГХИ ВОЋЕ"

Court: Привредни суд у Чачку, Bankruptcy case number: Ст. 21/2010, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Чачак - град, Debtors address: Миленка Никшића 29, Debtors city: Чачак, Debtors tax number: 101119908, Debtors registry code: 07679696, Status: Closed
Read more
Opening date: 28.09.2009

Д.П. "МИЛУТИН СТОЈИЋ" металопрерађивачке делатности, Јежевица

Court: Привредни суд у Чачку, Bankruptcy case number: Ст. 22/2010, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Чачак - град, Debtors address: Јежевица бб, Debtors city: Јежевица, Debtors tax number: , Debtors registry code: 07284918, Status: Closed
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014