.


Basic information

Name: Непосредна погодба
Place: Смедерево
Sale date: 04.02.2011
Number of sale items: 4
Number of sale items sold: 4
Sale state: ADVERTISED

Additional data

Bankruptcy case: IV Ст.37/2010
Bankruptcy case name: УНО МАРТИН-ХОМЕ
Estimated value: 78,896.89 RSD


пакет 1
Sales contract date: 04.02.2011
Маринковић Тихомир - 35,000.00
Estimated value: 30,363.76 RSD
Моталица за конац 3643
Лактарица 3649
Остали мерни инструменти (ваге, мерач платна) 2
Залихе ситног инвентара (кварцне пећи) 1
Залихе материјала за израду (траке,чоја, дугмад,кесе,рајсфершлус,шнале,рендер) 1
Залиха робе (блузе, комлети,дугмад, рајслершлус..) 1
Залихе готових производа (дрес, блузе, панталоне) 1
пакет 2
Sales contract date: 09.02.2011
Маринковић Тихомир - 19,200.00
Estimated value: 17,353.13 RSD
Абрихтер 4505
Залиха робе (блузе, комлети,дугмад, рајслершлус..) 2 1
Залихе готових производа (дрес, блузе, панталоне) 2 1
Залихе материјала за израду (траке,чоја, дугмад,кесе,рајсфершлус,шнале,рендер) 2 1
пакет 3
Sales contract date: 04.02.2011
Милосављевић Татјана - 3,658.00
Estimated value: 8,180.00 RSD
Штафирка Римолди 973
Штафирка Римолди 535
Оверловка 1022
Моталица за конац 3642
Пфаф за ластиш 3652
пакет 4
Sales contract date: 14.02.2011
УМ Мерката Шабац - 27,140.00
Estimated value: 23,000.00 RSD
Опрема УМ Мерката

Documents

No documents found.Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik