Last database update: 04.06.2023 12:02


Basic information

Name: Прво јавно надметање - целокупна имовина
Place: Зајечар
Opening date: 14.02.2023
Number of sale items: 1
Number of sale items sold: 0
Sale state: ADVERTISED

Additional data

Bankruptcy case: Ст 6/22
Company name: РТАЊСКА МЛЕКАРА
Estimated value: 26,672,594.50 RSD


Целина 1 Целокуна имовина
Assets listEstimated value: 26,672,594.50 RSD
Објекат прехрамбене индустрије и производње пића - млекара
Стамбено пословна зграда-пословни део за прераду млека у подруму и приземљу
Градско грађевинско земљиште к.п.бр. 2853/3
Земљиште у грађевинском подручју к.п.бр. 9494/28
Теретно возило Мерцедес Бенц Спринтер 316 CDI
Танк за сирово млеко
Систем за хлађење танка за млеко
Систем за хлађење танка за млеко
Пластичне палете
Систем за хлађење коморе
Систем за хлађење коморе
Систем за хлађење коморе
ПВЦ врата
Ваздушна завеса
Четвороделни орман
Висећи елемент
Кухињски елемент – доњи део
Уградна кухиња са судопером и решоом
Анализатор млека
Кухињски доњи елемент
Посуда за млеко са мотором
Посуда за млеко са мотором
Посуда за млеко са мотором
Посуда за млеко са мотором
Пакерица за млеко у кеси
Посуда за млеко 3000дм3
Вага ДИГИ ДС-700
Базен за соду, азотну киселину и воду
Сепаратор за млеко
Хомогенизатор за млеко
Систем цевне инсталације са филтерима
Ваздушна завеса
Расхладна витрина
Систем за паковање
Прохромске посуде
Канта за ђубре са кесом
Конзола за управљање пакерицом
Покретна трака
Пластичне гајбе
Расхладна витрина
уградна кухиња са аспиратором
Фрижидер
Полица орман
Ватрогасни апарат
Трпезаријски сто
Кухињска столица
Кутија за прву помоћ
Метална полица
Дрвена полица
Канцеларијски сто
Монитор
Монитор
Скенер
Компијутер
Тастатура са мишем
Копир апарат
Компијутер
Канцеларијске полице
Штампач
Телефакс
Канцеларијска столица
Канцеларијски орман
Кухињски елементи
Грејалица
Вентилатор
Бицикл
Котао на чврсто гориво
Експанзиона посуда
Пумпа за котао на чврсто гориво
Бојлер 200л
Пумпа са електромотором
Дрвена полица
Машина за прање веша
Пластична амбалажа
Метално буре
Отпадно гвожђе

Documents

No documents found.Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014