Last database update: 28.09.2022 08:36


Sales

 
 

From: To:

Number of search results: 19,736


Opening date: 23.09.2011,Company name: ТЕСЛА

Продаја непокретне имовине методом јавног надметања

Description: Целина 9-Објекти бр.(16+18)-зграда од две гараже;налази се у Ул. П. Маргановића 14-а у Панчеву, с улазом из улице П. Маргановића 14-а;на парц. топ. бр.4735/6 КО Панчево, ук. бруто површ.95 м2+130 м2=235 м2.Објекат бр.17-станица течног кисеоника;налази се у Ул. П. Маргановића 14-а у Панчеву, с Улазом из улице П. Маргановића 14-а;на парц.топ. бр.4735/6 КО Панчево, ук.бруто површ.155 м2.Објекат бр.30-продавница киоск ;налази се у Ул. П. Маргановића 14-а у Панчеву, с улазом из улице П. Маргановића 14-а;на парц.топ.бр.4735/6 КО Панчево, ук.бруто површ.14 м2.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 5,429,284.90 RSD

Read more
Opening date: 23.09.2011,Company name: ТЕСЛА

Продаја непокретне имовине методом јавног надметања

Description: Целина 4-Објекат бр.7-зграда гардеробе и трпезарије;налази се у Ул. П. Маргановића 14-а у Панчеву, с улазом из улице П.Маргановића 14-а, на пар.топ.бр.4735/6 КО Панчево, ук. бруто површ.925 м2. Саставни део целине 4 је и припадајућа опрема и ситан инвентар, чија је вредност урачуната у цену. Почетан цена је 15.685.259,00 динара, а депозит који мора да се уплати како би се учесници регистровали као потенцијални купци износи 6.274.103,60 динара.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 15,685,259.00 RSD

Read more
Opening date: 23.09.2011,Company name: ТЕСЛА

Продаја непокретне имовине методом јавног надметања

Description: Целина 4-Објекат бр.7-зграда гардеробе и трпезарије;налази се у Ул. П. Маргановића 14-а у Панчеву, с улазом из улице П.Маргановића 14-а, на пар.топ.бр.4735/6 КО Панчево, ук. бруто површ.925 м2. Саставни део целине 4 је и припадајућа опрема и ситан инвентар, чија је вредност урачуната у цену. Почетан цена је 15.685.259,00 динара, а депозит који мора да се уплати како би се учесници регистровали као потенцијални купци износи 6.274.103,60 динара.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 15,685,259.00 RSD

Read more
Opening date: 22.09.2011,Company name: МУЖЉАНСКИ РИТОВИ

друго јавно надметање

Description: продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 212,124,564.51 RSD

Read more
Opening date: 22.09.2011,Company name: ДП МИД ДОО

Prodaja pravnog lica DP "MID"

Description: Prodaja je održana u prostorijama Future plus. Pristigla jedna ponuda od preduzeća "Bion B" iz Beograda u iznosu od 90.000.000 dinara bila manja od 50% procenjene vrednosti. Odbor poverioca nije prihvatio ponudu pa je prodaja proglašena neuspešnom

Sale state: FINISHED
Estimated value: 64,621,143.87 RSD

Read more
Opening date: 21.09.2011,Company name: ВЕНТИЛ

треће јавно надметање

Description: Продаја целокупне имовине стечајног дужника

Sale state: FINISHED
Estimated value: 84,264,980.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014