Last database update: 18.05.2022 06:10


Sales

From: To:

Number of search results: 18,274


Opening date: 26.10.2011,Company name: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

СИМОВИЋ ЖИВОТА 26.10.2011. рн. 264

Description: Грицко, фан флипс, рибице, переце (све по 1) по рн. 264 од 26.10.2011.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 961.89 RSD

Read more
Opening date: 25.10.2011,Company name: СИМПОР - СТЕЧАЈНА МАСА

Продаја целокупне имовине стечајног дужника

Description: Обавештењем број 328-58/11 од 10.09,2011 године стечајни управник је обавестио : - стечајног дужника; - стечајног судију; - повериоце који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и то : а) Фонд за развој Републике Србије, Београд и б) OTP banka Srbija A.D., Novi Sad; - друга лица која су исказала интерес за ту имовину и то : в) FIAT AUTOMOBILI SRBIJA, Крагујевац, г) Агенција за приватизацију и д) Град Крагујевац о намери, плану продаје, роковима продаје и процени целисходности продаје целокупне имовине стечајног дужника у осносу на продају имовине стечајног дужника у деловима.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 19,108,350.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014