Last database update: 07.12.2022 03:55


Sales

 
 

From: To:

Number of search results: 19,821


Opening date: 04.10.2012,Company name: СГВ-ТРАНС

Продаја имовине ЈПП-1

Description: Продаја два путничка возила и непокретности у улици Складишни центар бр.10 у Крагујевцу.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 78,277,190.66 RSD

Read more
Opening date: 03.10.2012,Company name: N TECHNO ART

Prodaja 03.10.2012

Description:  Oprema i upravna zgrada

Sale state: FINISHED
Estimated value: 17,764,850.00 RSD

Read more
Opening date: 03.10.2012,Company name: ТРИ ЛАВА

Продаја целокупне имовине

Description: Продаја целокупне имовине стечајног дужника поступком јавног надметања.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 8,425,785.20 RSD

Read more
Opening date: 02.10.2012,Company name: HOVEX d.o.o. u stečaju Нови Сад

Продаја непокретне и покретне имовине јавним надметањем

Description: - Имовинска целина бр.1: Пословни објекат - пословна зграда са изложбеним простором Пр+Пк и магацинским простором Пр, у Суботици, ул. Прерадовићева бр.18, укупне бруто површине 1.428,00 м2, изграђена на парцели бр. 4184/2 К.О. Стари Град, уписана у ЛН број 14631 - Имовинска целина бр.2: Пословни простор – продајни објекти и помоћне зграде Пр, у Кули, ул. Вељка Влаховића бр.76, укупне бруто површине 895,00 м2, изграђени на парцели бр. 2158 К.О. Кула, уписани у ЛН број 9379 Покретна имовина - Опрема. Саставни део имовинске целине су и припадајућа опрема, канцеларијски намештај према пописној листи, виљушкар, возило Peugeot 307 XS 1.6E5P, све на локацији Кула, Вељка Влаховића бр.76

Sale state: FINISHED
Estimated value: 69,263,498.81 RSD

Read more
Opening date: 02.10.2012,Company name: ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ

део рода грожђа 2012

Description: неубрано грожђе рода 2012 сорте шардоне, гаме каберне и ризлинг

Sale state: FINISHED
Estimated value: 259,943.24 RSD

Read more
Opening date: 02.10.2012,Company name: ТРАВЕЛ ТРАВЕЛ АТП-МОРАВА - СТЕЧАЈНА МАСА

Правно лице 2

Description: Друга продаја стечајног дужника као правног лица.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 210,000,000.00 RSD

Read more
Opening date: 01.10.2012,Company name: MEDISAN

Друго јавно надметање

Description: Продаја целокупне имовине стечајног дужника јавним надметањем.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 1,849,400.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014