Last database update: 18.05.2022 05:54


Sales

From: To:

Number of search results: 18,274


Opening date: 28.10.2011,Company name: ARBOR-IMPEX

Прво јавно надметање

Description: Продаја имовине стечајног дужника путем јавног надметања

Sale state: FINISHED
Estimated value: 15,066,400.00 RSD

Read more
Opening date: 28.10.2011,Company name: НОВА ОСАНИЦА

Непосредна погодба у Земуну.

Description: Продаја непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда заказана за 28.10.2011. Продаји изложена 2 пакета: Стан на 2. спрату у Осаници са помоћним просторијама и имовина у Земуну.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 17,287,376.00 RSD

Read more
Opening date: 28.10.2011,Company name: BYTNET

продаја имовине као целине

Description: продаја оглашена у дневним листовима "политика" и "Данас" дана 26.09.2011.год.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 10,621,000.00 RSD

Read more
Opening date: 28.10.2011,Company name: ЈАВОР

Јавно прикупљање понуда

Description: Продаја имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда

Sale state: FINISHED
Estimated value: 39,986,260.00 RSD

Read more
Opening date: 28.10.2011,Company name: ЈАВОР

Јавно прикупљање понуда

Description: Продаја имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 39,986,260.00 RSD

Read more
Opening date: 28.10.2011,Company name: LANTEX

Четврта продаја имовине стечајног дужника

Description: Предмет продаје: Целина 1: Зграда текстилне индустрије (површине у основи 144 m2), уписана у В лист 1. део Листа непокретности број 14933 КО Књажевац на кп. бр. 61/2 бр. зграде 1, својина стечајног дужника. Почетна цена на јавном надметању износи: 8000.000,00 динара. Депозит износи: 576.000,00 динара. Целина 2: Зграда текстилне индустрије (површине у основи 343 m2), уписана у В лист 1. део Листа непокретности број 14933 КО Књажевац на кп. бр. 61/2 бр. зграде 2, са опремом према спецификацији из продајне документације, својина стечајног дужника. Почетна цена на јавном надметању износи: 1.360.000,00 динара. Депозит износи: 1.053.600,00 динара. Целина 3: Стамбено пословна зграда – ПРОИЗВОДНА КОНФЕКЦИЈА (површине у основи 161 m2), уписана у В лист 1. део Листа непокретности број 14933 КО Књажевац на кп. бр. 61/2 бр. зграде 3, својина стечајног дужника. Почетна цена на јавном надметању износи: 1.280.000,00 динара. Депозит износи: 966.000,00 динара.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 6,880,000.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014