Last database update: 02.02.2023 09:03


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЗАСТАВА ИТ-ТУРС
Place: Крагујевац
Ad publication date: 21.07.2016
Sale date: 26.08.2016
Sale type: Auction
Beginning price: 18,632,080.98
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Имовина: 1. ЗГРАДА САМАЧКОГ ХОТЕЛА, број зграде 1, површина основе 373 м˛, бруто површине 2.167,45 м˛ по налазу вештака, у улици Црвене заставе бр. 7 у Крагујевцу, изграђена на КП 10806, уписана у ЛН 77 КО Крагујевац 4, спратности По+П+4Сп, објекат изграђен без одобрења за градњу, на коме је стечајни дужник уписан као Држалац са уделом 1/1 и 2. Покретна имовина - Опрема која се састоји од: Уређај за даљинско очитавање 4 ком. Орман за документацију 2 ком. Радни сто 10 ком. Чивилук 6 ком. Хоклица 4 ком. Фискална каса 4 ком. Хладњак Рон 7/Е2 1 ком. Соба спаваћа 1 ком. Соба дневна 1 ком. Собни сточић 67 ком. Орман двокрилни 135 ком. Собни сто 36 ком. Орман за ципеле маја 52 ком. Бојлер 60л 1 ком. Дрвени лежај 182 ком. Столица 149 ком. Ноћни ормарић 154 ком. Ормар 38 ком. Читач платне картице 1 ком. Колица за веш Вмп160 3 ком. Вага полуаутомат М 10Р 1 ком. Машина за пеглање веша 3 ком. Машина за сушење 2 ком. Машина за центрифугу 1 ком. Дрвена полица 1 ком. Рачунар 3 ком. Штампач 3 ком. Столица фотеља, наслон, штофана 37 ком. Фрижидер 1 ком. Витрина 1 ком. Телевизор КРОВН 1 ком. Јавно надметање одржаће се дана 26.08.2016. године у 13:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Београд, Теразије бр. 23, III спрат, сала 301. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 11:00 до 12:50 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: Повереник Раица Милићевић
Contact phone: 063 – 456-320
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014