Last database update: 20.10.2021 06:06


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: HOVEX d.o.o. u stečaju Нови Сад
Place: Нови Сад
Ad publication date: 03.03.2015
Sale date: 20.03.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 28,389,081.32
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

А. Непокретности: 1. ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У СУБОТИЦИ, ул. Прерадовићева бр. 18: пословна зграда са изложбеним простором Пр+Пк и магацинским простором Пр, укупне бруто површине 1.428,00 м2, изграђена на парцели бр. 4184/2 К.О. Стари Град, уписана у лист непокретности број 14631. 2. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У КУЛИ, ул. Вељка Влаховића бр. 76: продајни објекти и помоћне зграде Пр, укупне бруто површине 895,00 м2, изграђени на парцели бр. 2158 К.О. Кула, уписани у лист непокретности број 9379. Б. Покретна имовина на локацији КУЛА, Вељка Влаховића бр. 76: опрема и пословни инвентар по спецификацији, виљушкар, путничко возило Peugeot 307 ХS 1.6Е5Р. Јавно надметање одржаће се дана 20.03.2015. године у 12,00 часова на следећој адреси: Регионална привредна комора Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 10, први спрат.

Contact info

Contact person: Предраг Стојковић, стечајни управник
Contact phone: 065/683-8888
Contact e-mail: stojkovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014