Last database update: 20.10.2021 08:09


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: СТЕЧАЈНА МАСА ЖИВИНОПРОДУКТ
Place: Врањска бања
Ad publication date: 18.02.2015
Sale date: 20.03.2015
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 617,213,191.66
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје је правно лице „ЖИВИНОПРОДУКТ“ д.о.о. у стечају из Врањске Бање, ул. Краља Петра I Ослободиоца број 140, матични број 07218087, са најзначајнијом имовином коју чине: 1. Индустријски објекти на локацији Ристовац код Врања (Кланица живине и фабрика сточне хране). 2. Фарме за производњу товних пилића. Јавно отварање понуда одржаће се дана 20.03.2015. године у 14:00 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси „Живинопродукт“ ДОО, Врањска Бања, Краља Петра 1. Ослободиоца 140.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Предраг Златановић
Contact phone: 062/407-806
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014