Last database update: 20.10.2021 06:20


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ОРИОН
Place: Крагујевац
Ad publication date: 13.02.2015
Sale date: 19.03.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 20,000,000.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

“ОРИОН“ ДОО у стечају из Крагујевца, ул. Горњомилановачка бр.45 ОГЛАШАВА Другу продају имовине стечајног дужника јавним надметањем. Комплекс свих објеката у склопу Фабрике алуминијумских туба и аеросол доза у Ждеглову код Лебана, изграђених на кп.бр.425/1 КО Ждеглово уписаних у Листу непокретности бр.578 КО Ждеглово: 1. Зграда хемијске индустрије -УПРАВА И ПРОИЗВОДНА ХАЛА р.бр.1 на кп.бр.425/1 уписане на ЛН 578 КО Ждеглово површине 2.610 м². 2. Објекат хемијске индустрије-РАДИОНИЦА р.бр.2 на кп.бр.425/1 уписане у ЛН 578 КО Ждеглово површине 555м². 3. Зграда хемијске индустрије -ПОРТИРНИЦА р.бр.3 на кп.бр.425/1 уписане на ЛН 578 КО Ждеглово површине 38 м². 4. Трафо станица р.бр.4 на кп.бр.425/1 уписана на ЛН 578 КО Ждеглово површине 20м². 5. Објекат хемијске индустије -ХИДРАНТ р.бр.5 на кп.бр.425/1 уписана на ЛН 578 КО Ждеглово површине 17м². 6. Објекат хемијске индустије -ХИДРАНТ р.бр.6 на кп.бр.425/1 уписана на ЛН 578 КО Ждеглово површине 15м². 7. Земљиште уз зграду- на кп.бр.425/1 уписана на ЛН 578 КО Ждеглово површине 21.728 м². 8. Земљиште уз зграду- на кп.бр.425/2 уписана на ЛН 578 КО Ждеглово површине 527 м². Јавно надметање одржаће се дана 19.03.2015.године у улици Видовданска бр.6 у Параћину у 11:00 часова.( у просторијама „ACC SERVICE”)

Contact info

Contact person:
Contact phone:
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014