.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БИСЕР-КООП
Place: Брус
Ad publication date: 13.02.2015
Sale date: 25.02.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 194,460.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

„БИСЕР КООП“ ДОО у стечају Брус, Краља Петра I бр. 134 ОГЛАШАВА Продају непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем Предмет продаје је земљиште-непокретна имовина стечајног дужника коју чини једна целина: 1. К.П.1210/1, пољопривредно земљиште, површине 3165м2 удео стечајног дужника 1994/3165, ЛН.401 КО Влајковци 2. К.П. 1207, грађевинско земљиштеизван грађевинског подручја, површине 28508м2 удео стечајног дужника 1710/28508, ЛН.402 КО Влајковци Почетна цена: 194.460,00 динара Депозит:77.784,00 динара Јавно надметање одржаће се дана 25.02.2015. године у 12:00 часова на адреси: стечајног управника, Крушевац, Мајке Југовић 30.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Хранислав Обрадовић
Phone: 063/627-136
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014