Last database update: 20.10.2021 07:14


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ТЕХНОЕНЕРГЕТИКА
Place: Крушевац
Ad publication date: 12.02.2015
Sale date: 17.03.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 3,586,158.25
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ТЕХНОЕНЕРГЕТИКА“ Д.О.О. У СТЕЧАЈУ Крушевац, Јастребачка бр. 10 ОГЛАШАВА Трећу продају имовине стечајног дужника јавним надметањем Предмет продаје представља непокретна и покретна имовина груписана у следећу целину: 1. Зграда пословних услуга бр. 1, спратност приземље, изграђена на кат. пар. 429/1 КО Крушевац, у улици Балканској бр. 72 (стари назив: улица ЈНА), површине 62 м2, уписана у листу непокретности 7951 КО Крушевац 2. Вреловодни котао - произвођач „ТПК“ Загреб, Хрватска, топлотне снаге 8.149 кW, за енергент, Горионик –течно гориво/гас, година производње 1969., димензије Ø x 1= 3м x 6м 3. Челични димњак – произвођач - занатске израде, димензије Ø x 1= 0,8м x 12,5м, дебљина челичног лима 4мм 4. Вертикални челични резервоар „експанзија“ – произвођач „ЕЛДОН“ Смедеревска Паланка, димензије Ø x 1= 1,6м x 4м (са челичним постиљем) година производње 2003., запремина 8м³. Јавно надметање одржаће се дана 17.03.2015. године у 13.00 часова у просторијама стечајног дужника у Крушевцу, улица Јастребачка бр.10. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 11.00 часова, а завршава се у 12.50 часова на истој адреси.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Бранко Мијанац
Contact phone: 063/215-359
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014