.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ФАМИЛИЈА МАРКЕТ
Place: Београд
Ad publication date: 08.07.2024
Sale date: 09.08.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 24,871,325.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду, бр. 10 Ст. 135/2023 од 13.11.2023. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009, 99/11-др. Закон, 71/2012- одлука УС и 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“ број 62/2018), ), као и сагласности Одбора поверилаца од 09.04.2024. године, стечајни управник стечајног дужника: ДРУШТВЕНО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ „ФАМИЛИЈА МАРКЕТ“ У СТЕЧАЈУ, Београд, Војводе Степе бр. 352, МБ 20397683 ОГЛАШАВА другу продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стеачјни управник Весна Митрић
Phone: 064/1235849
E-mail: оffice@vesnamitric.co.rs
Back

Developed by Belit d.o.o 2014