.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: GENESIS TEAM
Place: Нови Сад
Ad publication date: 02.07.2024
Sale date: 09.08.2024
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду , Ст.бр.86/2023 о покретању стечаја и решења од 22.02.2024.године о проглашењу банкротства стечајног дужника, а у складу са чланoвима 131,132 и 133 Закона о стечају (Службени гласник РС број 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014, 113/2017, 44/2018, 95/2018) , Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник РС број 62/18), стечајни управник стечајног дужника: GENESIS TEAM DOO U STEČAJU Нови Сад, Паје Јовановића 1 ОГЛАШАВА Прва продаја покретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Јасмина Машуловић
Phone: 063/ 649-365
E-mail: mjasmina@eunet.rs
Back

Developed by Belit d.o.o 2014