.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БЕОГРАЂЕВИНАР
Place: Београд
Ad publication date: 28.06.2024
Sale date: 08.08.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 2,200,000.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења о банкротству Привредног суда у Београду бр. 9 СТ. 196/2016 од 22.12.2016. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.), као и на основу одлука Одбора поверилаца од 09.05.2024. године, стечајни управник стечајног дужника „БЕОГРАЂЕВИНАР” доо у стечају Београд, Краља Милутина 46-48 ОГЛАШАВА продају покретне имовине стечаног дужника аутодизалице „ТАДАНО“ 550 Е -3-10101 Датум одржавања другог јавног надметања је 08.08.2024. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама стечајног управника, Београд, Краља Милутина 46-48. Регистрација учесника у јавном надметању почиње истог дана у 09:50 часова (два сата пре почетка јавног надметања) и траје до 11:50 часова. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Милева Кнежевић
Phone: 064/310-33-35
E-mail: szpobeda@mts.rs
Back

Developed by Belit d.o.o 2014