.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: DECOTRA POWER
Place: Лозница
Ad publication date: 28.06.2024
Sale date: 01.08.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 37,831,750.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Ст.бр. 4/2019 На основу Решења о банкротству Привредног суда у Ваљеву Ст.бр.4/2019 од 12.07.2019. године а у складу са члановима 131,132,133,135 и 136 Закона о стечају (,,Службени гласник РС'' број 104/2009, 99/2011 – др.закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију електричних флуида, електричне и топлотне енергије DECOTRA POWER у стечају Лозница, Градилиште бб, ПИБ 105613912, матични број 20423200 О Г Л А Ш А В А ТРЕЋУ продају имовине стечајног дужника и то Имовине као целине 1 (грађевинско земљиште и објекти у КО Лозница) јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Предраг Манојловић
Phone: 069 249 67 38
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014