.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ORGANIC JUNIPER
Place: Краљево
Ad publication date: 21.06.2024
Sale date: 24.07.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 2,933,200.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Краљеву Ст. 18/2022 од 25.08.2022. године, члана 133. Закона о стечају (“Сл.гласник РС” бр. 104/2009, 99/2011 – др.закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), поглавља III Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (“Сл.гласник РС” бр. 62/2018) и Одлуке одбора поверилаца заведене код Привредног суда у Краљеву дана 10.05.2023. године стечајни управник стечајног дужника ORGANIC JUNIPER DOO KRALJEVO-ŽIČA- U STEČAJU Жича 157 Краљево МБ: 21281751, ПИБ: 109994974. ОГЛАШАВА другу продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Мирко Петровић
Phone: 064.32.44.577
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014