.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: РАД ГМ
Place: Крушевац
Ad publication date: 17.11.2023
Sale date: 18.12.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Краљеву Ст. 11/2023 од 31.07.2023. године, члана 133. Закона о стечају (“Сл.гласник РС” бр. 104/2009, 99/2011 – др.закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) као и поглавља III Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (“Сл.гласник РС” бр. 62/2018) стечајни управник стечајног дужника GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAD GM DOO KRUŠEVAC - U STEČAJU, ПРИЗРЕНСКА 4, КРУШЕВАЦ МБ: 17507419, ПИБ: 103043233 ОГЛАШАВА прву појединачну продају покретне имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Мирко Петровић
Phone: 064.32.44.577
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014