.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПАРТИЗАНСКИ ПУТ-СТЕЧАЈНА МАСА
Place: Београд
Ad publication date: 12.11.2023
Sale date: 13.12.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 23,454,854.50
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења Привредног суда у Београду 7. Ст. 48/2016 о банкротству стечајног дужника Партизански пут доо у стечају Београд, Корнатска 28, а у складу са одредбама чл. 132 и 133 Закона о стечају и одредбама Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника «Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника стечајног дужника СТЕЧАЈНА МАСА „ПАРТИЗАНСКИ ПУТ“ ДОО У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД ОГЛАШАВА продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Ненад Пилиповић, сарадник стечајног управника
Phone: +381 63 275885
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014