.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПРАХОВО Холдинг
Place: Прахово
Ad publication date: 12.11.2023
Sale date: 13.12.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 20,273,582.93
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Зајечару, број предмета 3.Ст.бр.18/2015 од 15.03.2015. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133 и 135 Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда и 83/2014), и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник РС», бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ПРАХОВО АД ПРАХОВО у стечају из Прахова, Ул. Радујевачки пут бб: ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ПРАХОВО АД ПРАХОВО у стечају из Прахова, улица Радујевачки пут бб, мат. број 07129599, КАО ПРАВНОГ ЛИЦА методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Саша Симић
Phone: 064/820-19-23
E-mail: sasa.simic@mts.rs
Back

Developed by Belit d.o.o 2014