.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ИНДУСТРИЈА МЕСА БЕК - У СТЕЧАЈУ
Place: Београд
Ad publication date: 08.09.2023
Sale date: 13.10.2023
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Поступајући у предмету Привредног суда у Београду посл. бр. 6 Ст 198/2016, који се спроводи над стечајним дужником ИМ БЕК д.о.о. у стечају, као и на основу Решења o банкротству Привредног суда у Београду од 10.01.2017.године, а у складу са чланoвима 131. 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011, 71/2012-Одлука Уставног суда и бр. 83/2014) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника: ИМ БЕК д.о.о. Београд-у стечају ул. Репишка бр. 52, Београд О Г Л А Ш А В А продају стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом, уз прикупљање писаних понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Срђан Стојановић стечајни управник
Phone: 062/10 88 660
E-mail: office.stecajniupravnik@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014