.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЕУРО ФЛОРА
Place: Београд
Ad publication date: 05.09.2023
Sale date: 06.10.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 17,662,488.48
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења Привредног суда у Београду 8. Ст. бр.180/2022 од 20.02.2023. године, а у складу са чланoм 131, 132. и 133. Закона о стечају (Сл. гласник РС, бр. 104/2009,99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014,113/2017,44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник стечајног дужника: EURO FLORA DOO BEOGRAD - U STEČAJU, МБ:17522710 О Г Л А Ш А В А Другу продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Ђорђе Јокић
Phone: 062/370-261
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014