Last database update: 06.06.2023 07:48


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: NEW LOG
Place: Шимановци
Ad publication date: 26.05.2023
Sale date: 30.06.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици,број предмета 6/2022,у складу са члановима 131,132,133 и 135 Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ бр.104/2009,99/2011 – др. Закон,7/2012 – одлука УС,83/2014,113/2017 и 44/2018) и Националним стандардом бр.5 о начину и поступку уновчења имовине („Службени гласник Републике Србије“ бр. 62/2018),стечајни управник стечајног дужника ДОО NEW LOG у стечају из Шимановаца ,ул. Доситејева 41 О Г Л А Ш А В А продају покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа

Contact info

Contact person: Стечајни управник Живко Радукић
Contact phone: 063/85-86-756 или 022/612-889
Contact e-mail: radukiczivko@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014