Last database update: 24.03.2023 12:17


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: СМЕДЕРЕВКА
Place: Београд
Ad publication date: 17.03.2023
Sale date: 13.04.2023
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Посл. бр. Ст. 282/2019 од дана 23.10.2020 године које је донео стечајни судија Привредног суда у Београду у складу са чланом 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, тј. стечајног дужника као правног лица стечајни управник стечајног дужника „СМЕДЕРЕВКА” АД у стечају ТОШИН БУНАР 128, НОВИ БЕОГРАД МБ 06418546, ПИБ 100059537 О Г Л А Ш А В А ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА - ПРВА ПРОДАЈА ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА - Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: стечајни управник Миладин Стаменковић
Contact phone: 060/37-27-277
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014