Last database update: 24.03.2023 01:28


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БАЋО ВРБАС
Place: Врбас
Ad publication date: 17.03.2023
Sale date: 12.05.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 10,411,133.02
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења Привредногсуда у Сомбору Посл.бр.Ст.15/2020 од 14.12.2020. године, ирешења стечајног судије Привредног суда у Сомбору о банкротству Ст.15/2020 од 19.07.2021. године, у складу са члановима 131,132 , 133 и 135, Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 -одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018),и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 62/2018.), стечајни управник стечајног дужника: ЗЗ БАЋО ВРБАС – У СТЕЧАЈУ ВРБАС, МИЛИВОЈА ЧОБАНСКОГ БР. 164 ОГЛАШАВА трећупродају непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Предраг Љубовић
Contact phone: 063/525-104
Contact e-mail: so.ljubovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014