Last database update: 24.03.2023 12:37


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: TRAFOLAJT
Place: Београд
Ad publication date: 13.03.2023
Sale date: 21.04.2023
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Београду, посл.бр. 6 Ст. 207/2021 од 23.03.2022. године, у складу са одредбама члана 133. став 1. и став 3. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.) стечајни управник стечајног дужника: Привреднo друштвo за производњу, унутрашњу и спољну трговину и услуге TRAFOLAJT доо Београд (Палилула) – у стечају Ул. Јовице Васиљевића бр. 25а ОГЛАШАВА ДРУГУ продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Душан Ђукић
Contact phone: 063 – 282-981
Contact e-mail: d.djukic.pritoka@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014