Last database update: 24.03.2023 12:11


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ГРИЛ
Place: Белегиш
Ad publication date: 02.03.2023
Sale date: 21.04.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици број Ст.25/2021 од 25.01.2022. године које је правоснажно дана 09.02.2022. године и у складу са чланом 131.,132., 133. Закона о стечају ("Сл. Гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 И 95/2018) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник стечајног дужника "ГРИЛ" ДОО У СТЕЧАЈУ БЕЛЕГИШ, УЛ. ГРАДИЋ ДУШАНА ББ, БЕЛЕГИШ ОГЛАШАВА ТРЕЋУ ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Јадранка Јездић
Contact phone: 065/572-9-573; 063/8-555-288
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014