Last database update: 07.02.2023 05:10


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПКБ ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ
Place: Болеч
Ad publication date: 21.01.2023
Sale date: 24.02.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 135,244,540.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду, Посл.бр. 1.Ст.204/2015 од 14.09.2016. године, у складу са члановима 131., 132. и 133., Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 -одлука УС и 83/2014) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010), Агенцијa за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника: ПКБ ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ д.о.о. у стечају из Београда-Гроцка, Смедеревски пут бр. 120 ОГЛАШАВА продају дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника - Комплекс објеката фабрике сокова „Стара хладњача“ Вилине Воде бб, Београд, обухваћено имовинском целином 1 методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Радосав Гојак
Contact phone: 063/209-708
Contact e-mail: r.gojak.poverenik@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014