Last database update: 28.09.2022 08:35


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПАЛАС- У СТЕЧАЈУ
Place: Јагодина
Ad publication date: 16.09.2022
Sale date: 19.10.2022
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, 2.Ст.бр.26/13 од 12.11.2013. године, те у складу са чланoм 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“, број 104/09, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“, број 13/2010), и мишљења Одбора поверилаца од 13.06.2022. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: АД за угоститељство, туризам и трговину "ПАЛАС" у стечају Јагодина, ул. Славке Ђурђевић б.б Јагодина ОГЛАШАВА трећу продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Миодраг Ћосић
Contact phone: 063/496-237
Contact e-mail: mccosic957@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014