Last database update: 16.08.2022 10:48


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ХИ
Place: Нови Сад
Ad publication date: 05.08.2022
Sale date: 08.09.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Новом Саду од 06.06.2022. године , правоснажно 15.06.2022.године, о проглашењу банкротства стечајног дужника, ст.бр.33/2022 а у складу са чланoвима 131.,132. и133. Закона о стечају и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ХИ ДОО у стечају из Новог Сада, Владике Ћирића бр.30 ОГЛАШАВА продају имовине јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Игор Секереш
Contact phone: 060-625 99 33
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014