Last database update: 12.08.2022 12:46


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
Place: Пожега
Ad publication date: 27.07.2022
Sale date: 31.08.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Ужицу, бр. 1. Ст.16/2015, од 18.12.2015. године, а у складу са члановима 131. 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 83/2014) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.), стечајни управник стечајног дужника Дисконтна продаја д.о.о. Пожега, Пријановићи бб - у стечају ОГЛАШАВА Другу продају имовине јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Славица Дуњић
Contact phone: 064/122-0912
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014