Last database update: 12.08.2022 12:07


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: АЕРОФРУТИ
Place: Севојно
Ad publication date: 25.07.2022
Sale date: 30.08.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Ужицу 2Ст.2/2022 од 11.05.2022. године а у складу са члановима 131., 132., и 133. Закона о стечају (уСлужбени гласник Републике Србије» број 104/2009,99/2011 - др.закон/ 1/2012 - одлука УС и Сл. Гласник бр. 83/2014, 113/17 и 44/18) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника „АЕРОФРУТИ” Д.О.О. СЕВОЈНО - У СТЕЧАЈУ ОГЛАШАВА Прву продају имовине jавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Љубиша В. Ђокић
Contact phone: 063/247228
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014